Význam porozumění sobě

Buckminster Fuller řekl: „Všechny děti se rodí jako géniové.“
I vy jste se tak narodili! Víte to o sobě? Super pocit, ne?

On však pokračuje a říká: „9 999 z každých 10 000 dětí však dospělí o jejich genialitu připraví. Jak se cítíte teď?

Prvním a základním klíčem k úspěšnému, spokojenému a šťastnému životu je zdravé sebevědomí.

Cestou ke správnému sebevědomí je porozumět sám sobě a objevit vlastní hodnotu. A to není lehké, když nás školský systém, zaměstnavatelé i vláda skrze některé sdělovací prostředky učí, že jsme jenom součástky jejich systému.

Naším prvním cílem tedy je pomoci vám najít sama sebe. Objevte svoji opravdovou hodnotu! Narodili jste se totiž jako originál – jedinečný, neopakovatelný originál. V celém nekonečném vesmíru nikdy nebyl, není a nebude druhý člověk, který by byl úplně stejný jako vy. Máte jedinečnou osobnost, jedinečný charakter a výjimečné schopnosti. Máte proto nesmírnou cenu, nevyčíslitelnou hodnotu!

Víte o tom? Znáte své schopnosti? Víte, kdo jste? Znáte vlastní cenu? A umíte se prodat, nebo se nabízíte pod cenou?

Nevíte-li, kdo jste, nejste ničím. Pokud nejste sami sebou, jste jen bezcenná kopie. Kdo odmítá být sám sebou, zradil sám sebe. Kdo si neváží sám sebe, nemůže si vážit ani lidí okolo. Kdo se nemá rád, nedokáže mít rád ani lidi okolo sebe a štěstí mu uniká...

Vědomí jedinečnosti a znalost sama sebe dává člověku nesmírnou sílu!

Jak to vyjádřil George M. Adams: „To, co si o sobě myslíte, znamená pro váš život víc než cokoliv jiného. Víc, než co vyděláváte, víc než vaše společenské postavení a víc, než co si o vás myslí kdokoli jiný.“

Při svém narození jste dostali do vínku osobnost, která vás může vynést ke hvězdám – musíte ji však objevit, pochopit a přijmout. Robert A. Rohm, Ph.D. pomáhá lidem objevit jejich jedinečnost. Jeho poselství pomáhá proměnit obyčejné lidi v osobnosti. Ale to není všechno.

Druhým klíčem ke spokojenému a úspěšnému životu je rozumět lidem okolo sebe. Protože život není sólová hra, ale kolektivní sport!

Lidé nedosahují výsledků, které by mohli mít, protože neumějí spolupracovat s druhými lidmi. A není divu: Jak mám spolupracovat s někým, komu nerozumím, kdo je úplně jiný než já a jehož způsob myšlení a jednání je mi zcela cizí? Jak mám mít takového člověka rád?

To je příčinou neúspěchu nebo nedostatečných výsledků a často také rozpadajících se manželství. A to se bohužel ve školách také neučí.

Učení Roberta A. Rohma Ph.D. nabízí klíč k porozumění druhým lidem. Když vím, kdo je a jak myslí ten druhý a proč jedná tak, jak jedná, už mi není cizí. Mohu k němu mluvit tak, aby mi rozuměl. A protože znám jeho potenciál, mohu s ním účinně spolupracovat. Takové porozumění promění vaše vztahy – budete oblíbenými, zlepší se váš vztah s partnerem, zjednoduší se výchova dětí, zrychlí se vaše výsledky v práci a třeba i v osobním životě.

Tomáš Kašpar

Učení Dr. Roberta Rohma přivedla Akademie úspěchu s.r.o. i do České republiky. Přejete si porozumět sobě a lidem okolo vás? Dr. Robert Rohm vás to naučí pomocí své knihy Pozitivní povahové profily, kterou na našem e-shopu naleznete zde.