Cennější než zdraví?

Nedávno jsem zahlédl článek v masmédiích, který tvrdil, že zdraví a život je to nejcennější, co máme.
To často říkáme i my, že? Jenomže tímto argumentem byla zdůvodňována nutnost přijetí dalších opatření, které je nutné prosadit v boji proti pandemiím v budoucnosti. Je opravdu zdraví a život to nejcennější? 

Když se podíváme do minulosti, zjistíme, že pro většinu lidí existovalo i něco cennějšího, než je zdraví a život. Protože lidé byli ochotni položit život, aby hájili něco, co pro ně bylo cennější. Pro Jana Husa byla pravda cennější než život. Pro Spartaka byla cennější svoboda. Pro miliony vojáků bojujících proti nacismu byla také cennější svoboda. Bez jejich ochoty obětovat život bychom dnes byli jen otroci Třetí říše. Pro tisíce lidí, sloužících jako živé pochodně císaři Neronovi, byl cennější vztah s jejich Bohem než život. Pro tisíce lidí byla cennější jejich čest než život. Jiní položili život v boji za spravedlnost, jako Martin Luther King jr. nebo Gándhí. 

Proč o tom dnes píši? Pokud přijmeme postoj, že zdraví a život je to nejcennější, co máme, potom bez odporu přijmeme i jakékoli naše zotročení ve jménu života a zdraví. Vzdáme se pravdy, lásky, víry, spravedlnosti, svobody, osobní cti i sebeúcty, jenom abychom si zachovali život. 

Tragédií je, že mnoho dnešních lidí přidává ke zdraví a životu také pohodlí. Někteří lidé jsou ochotni vzdát se svobody, spravedlnosti i sebeúcty jen proto, aby si udrželi své pohodlí. Žel si při tom neuvědomují, že dnešní ústupky se později obrátí proti nim samotným. Je mi z toho smutno. 

Billy Graham prohlásil:
„Když člověk přijde o bohatství, nepřijde o nic. 
Když přijde o zdraví, přijde o hodně. 
Když přijde o charakter, přijde o všechno.“

První větu bych malinko upravil na „Když člověk přijde o bohatství, přijde o málo“, jinak s ním plně souhlasím. Nejcennější je ve skutečnosti svoboda, pravda, čest, čestnost, poctivost, láska, přátelství... Protože bez těchto věcí nemá zdraví cenu a život nestojí za to žít.

Když se dnes podívám okolo sebe, často se ptám:
Kde jsou muži, ochotní bojovat za své rodiny a za své mužství?
Kde jsou ženy, ochotné bojovat za své ženství?
Kde jsou lidé, ochotní bojovat za svou víru, za svou vlast, za svobodu, za pravdu a za svou čest?

Možná jich je hodně, jenom nejsou vidět a slyšet díky masmédiím, která prosazují práva menšin na jejich zvrhlosti, práva nepoctivých lidí na zločin a právo vlády jít proti lidu vlastní země. Proč to dělají? Co se to stalo se současným světem? 

Já osobně věřím, že jsou hodnoty, které mají větší cenu, než je zdraví a život. Proto píši své knihy. Proto odhaluji, kdo jsou skuteční dezinformátoři

A také intenzivně pracuji na nové knize, kde se podíváme do zákulisí všeho, co se dnes na světě odehrává.

Tomáš Kašpar
lovec faktů a detektiv pravdy