Jak se chránit v případě nukleárního zamoření?

 Obrázek článku

Minulý týden jsem se dozvěděl, že v Evropě enormně stoupl zájem o jódové produkty.

Proč? 

Pokud jste viděli seriál „Černobyl“, víte, že jód pomáhá částečně chránit před následky radiačním ozářením. Velký zájem o jódové tablety ukazuje, že lidé se dnes bojí výbuchu jaderné bomby v Evropě a následků radioaktivního ozáření. A nedivím se. Po výbuchu v Černobylu v naší republice (i v celé Evropě) prudce stoupl počet rakovin, počet potratů, počet postižených dětí a celkově počet onemocnění chronickými chorobami. 
Lidé z mého okolí také hodně dávají najevo své znepokojení až strach z tohoto nebezpečí, neboť masmédia toto nebezpečí lidem předkládají. Jód však chrání jenom štítnou žlázu a nechrání zbytek těla. Je možné chránit i zbytek těla? 
Pokud máte strach, chci vás však uklidnit: 

Proti radioaktivnímu ozáření je něco lepšího, než jsou jódové tablety!

Na začátku 40. let minulého století Němci, Američané a Rusové závodili, kdo vyrobí jako první atomovou bombu. Při experimentech vědců, kteří pracovali pro Stalina, došlo k jejich ozáření radiací. A ne málo. Dostali smrtelnou dávku. Takže měli zemřít. Už ani jódové tablety jim nemohly pomoci. Tito fyzikové byli velmi chytří a jednoho z mnich osvítil nápad. Řekl svým kolegům: „Myslím, že máme jednu šanci. Pokud budeme pít vodu obsahující aktivní molekulární vodík, tak by nám to mohlo pomoci.“ Žádná jiná možnost nebyla, a tak to zkusili. A hle – všichni se zachránili. To je první zdokumentovaný případ, kdy lidé vědomě použili aktivní molekulární vodík

Tato informace se mezi vědci rozšířila a objev využili Japonci, kteří od 50. let vyrábějí generátory aktivního vodíku. Největší problém však byl, že se tento objev nedal použít masivně. Proto také nemohl být využit při havárii reaktoru na Ukrajině v Černobylu. 

Dnes je situace jiná. Díky moderním technologiím je aktivní molekulární vodík dostupný prakticky každému. Jedná se o naprosto nové vodíkové technologie, které ještě nikdy předtím nebyly, a o nové produkty, které jsou založeny na těchto technologiích. Dnes si každý může zvolit, jaká forma mu bude nejlépe vyhovovat nebo která forma je pro něj cenově nejdostupnější. 

Nevěřím, že dojde k nukleární válce, jak nás straší sdělovací prostředky, avšak věřím, že může dojít k jadernému výbuchu na Ukrajině. Z politických důvodů. A je jedno, která strana to tam odpálí. Všichni k tomu mají své důvody. Nás zajímá hlavně jedna věc: odnesou to obyčejní lidé. A my máme řešení, jak nemít následky v případě ozáření radioaktivitou: biologicky aktivní molekulární vodík.  

Co je to biologicky aktivní molekulární vodík? Proč je biologicky aktivní? 

Mnoho lidí si myslí, že ví, co je to vodík. Avšak není to tak jednoduché. Čistý vodík se vyskytuje na naší planetě jenom velmi vzácně. Existenci vodíku jsme objevili až po objevení elektřiny a při pokusech s ní. Dnes existují obrovské průmyslové továrny, které vyrábějí z vody tuny a tuny vodíku, který se jako kapalný vodík uskladňuje v obrovských nádržích. Tento průmyslový vodík je však pro naše zdraví nepoužitelný, protože je biologicky neaktivní. 

Aby byl vodík prospěšný pro naše zdraví, musí být biologicky aktivní. Vodík je aktivní pouze ve chvíli svého vzniku a svoji aktivitu velmi rychle ztrácí (za cca 2 hodiny). Proto nemá smysl brát s sebou vyrobenou vodíkovou vodu na cesty. Je nutné vypít ji ihned po jejím vyrobení. 

Druhá možnost je vdechovat aktivní vodík do plic. Tento způsob je velmi účinný. 
Nicméně oba způsoby jsou závislé na elektřině. Pokud by došlo k výpadku nebo vypnutí elektřiny, nebudeme moci vodík využít.

Proto máme i třetí možnost, kterou jsou vodíkové tablety. Ty stačí spolknout a zapít trochou vody. Biologicky aktivní molekulární vodík se vytvoří v našem trávicím systému a ihned je v těle využit. 

Biologicky aktivní molekulární vodík má na rozdíl od běžného vodíku v atomu 3 elektrony. A to mu propůjčuje fenomenální vlastnosti, o kterých si povíme příště. Nyní si povíme, jak pomáhá při ozáření radiací.

Ochrana před radiací

Při ozáření radiací dochází v zasažené tkáni ke vzniku obrovského množství hydroxylových radikálů (hydroxylové OH), které těžce poškodí naši tkáň. Ozářená tkáň tak začne sama produkovat obrovské množství hydroxylových radikálů, které poškozují sousední tkáň a ta začne také produkovat hydroxylové radikály atd. Tak to postupuje dál a dál, až to zničí celé tělo. 

Nejúčinnější pomoc je biologicky aktivní molekulární vodík. Ten zastavuje nemoc z ozáření dvojím způsobem:

  1. Volný radikál je radikál proto, že mu v atomovém obalu chybí elektron. Biologicky aktivní molekulární vodík má v každém atomu 2 elektrony navíc. „Nakrmí“ tedy hladové volné radikály a ty zaniknou.
  2. Tento vodík reaguje s molekulou OH, naváže se na ni a vznikne H2O. Změní tedy volný radikál na vodu. 

Při ozáření je nejúčinnější vdechování vodíku z vodíkového přístroje. Na druhém místě je pití vodíkové vody. Vodíkovou vodu můžeme vyrobit opět pomocí přístroje nebo rozpuštěním tablet ve vodě. Polykací tablety nemusí být tak účinné z důvodu možného snížení funkčnosti střeva. 

Vybavte se molekulárním vodíkem a nebojte se nemocí z ozáření. 

Buďte zdrávi a vitální. 

Tomáš Kašpar 
lovec faktů a detektiv pravdy

V této sekci našeho e-shopu naleznete pouze vodíkové produkty a vodíkové přístroje. I tam si můžete detailně pročíst, co vše který produkt a přístroj dokáže.