Vitaminem B proti „rezivění“ našich buněk

 

Víte, co je HOMOCYSTEIN?

Homocystein je korozivní molekula, která podporuje rozklad bílkovin, čímž poškozuje nejdůležitější složky struktury cévních stěn. Je proto jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů pro srdečně-cévní onemocnění. 

Je tragické, že podle dotazování Bonnské univerzity 95 % lékařů internistů neví, co homocystein je a jak jeho hladinu snížit. Proto také skoro nikdo hladinu homocysteinu v krvi neměří. Doktora Erbena dokonce za osvětu ohledně homocysteinu ostatní lékaři dehonestovali. 

Jenomže lidé s vysokými hodnotami homocysteinu mají 3x vyšší riziko srdečního infarktu než lidé s normálními hodnotami. A riziko mrtvice stoupá dokonce na čtyřnásobek. Protože homocystein způsobuje kornatění artérií. 

Vyšší hodnoty homocysteinu ukazují na nedostatek vitaminu B. Homocystein je totiž odbouráván díky kyselině listové (B9), vitaminu B6 a vitaminu B12. Test na homocystein tak prokazuje, zda přijímáte dostatek vitaminů B. 

Toto je průkaznější než měření vitaminů B v krvi. Okamžitá hodnota v krvi může být ovlivněna tím, co jsme právě snědli. Homocystein však ukazuje na dlouhodobý nedostatek vitaminů skupiny B. Výše vyjmenované vitaminy mohou snížit hladinu honocysteinu až o 30 %. To ukázalo více než 25 různých studií. 1)

Asi 80 % mužů a 90 % žen nemá pokrytou denní potřebu folátu (kyselina listová). Mezi 50 až 90 % lidí přijímá příliš málo vitaminu B6. A starší lidé mají téměž vždy nedostatek vitaminu B12, protože s věkem se zhoršuje jeho vstřebávání. 

Harvardské studie již více jak 20 let sledují, jak se daří 167 000 osob, které byly na začátku zdravé, díky jejich stravování. Těchto studií se účastní 116 000 zdravotních sester a 51 500 lékařů. Studie prokázaly, že zdravotní sestry s nejvyšším příjmem vitaminu B6 a folátu měly o 45 % méně srdečních infarktů během 14 let. 2)

Je důležité vědět, že folát je ze všech vitaminů nejcitlivější. Skladováním nebo vařením se ho ztratí 90 %. Porovnávali tedy, zda ženy, které užívaly doplňky stravy se stabilní kyselinou listovou odolnou vůči teplu, dopadly lépe než ty, které pokrývaly svoji potřebu pouze ze stravy. Výsledek? Uživatelky doplňku dopadly o 25 % lépe.

To je tragédie toho, když většinu zeleniny tepelně upravujeme. 

Zde je tabulka s řadou studií ke kyselině listové:Tabulka-mrtvice

Až vám váš lékař k tomuto tématu řekne, že na to neexistují spolehlivé údaje, takovéto studie vám pomohou správně si toho lékaře zařadit.

Protože většina lidí  trpí nedostatkem vitaminů, je lepší užívat je preventivně, ne až v době, kdy máme zdravotní problém. Kdo chce vědět, jak na tom opravdu je, měl by si nechat změřit hladinu homocysteinu. Pokud nevíme, jak na tom jsme, náš nový Vitamin B-komplex Green pomáhá, abychom problémy s homocysteinem, infarktem a mrtvicí byli ohroženi co nejméně.  

Chraňte zdraví svých buněk. 

Tomáš Kašpar 
lovec faktů a detektiv pravdy 

Zdroje:
1) Homocystein Lowering Trialists Cooperation. Dose dependent effects of folic acid on blood concentrations of Homocystein: a meta-analysis of the randomized trials. Am. J. Clint. Nutr. 2005; 82: 806-12
2) Rimm, E., et al.: Folate and vitamin B6 from diet and supplements in relation to risk of coronary heart disease among women. JAMA 1998; 279: 359-364
3) Willett, W., et al.: Folate and vitamin B6 from diet and supplements in relation to risk of coronary heart disease among women. JAMA 1998; 279: 359-364
4) He, K., et al.: Folate, vitamin B6, and B12 intakes in relation to risk of stroke among men. Stroke. 2004; 35: 169-74
5) Wang, X., et al.: Efficacy of folic acid supplementation in stroke prevention: a metaanalysis. Lancet. 2007; 369: 1876-82
6) Voutilainen, S.: Serum homocysteine, folate and risk of stroke: Kuopio Ischaemic Heart Disease Study. Eur J Cariovasc. Prev. 2005; 12: 369-75
7) Stampfer, M., et al.: Folate intake and the risk of incident of hypertension among US woman. JAMA. 2005; 293: 320-9
8) Spence, J.D., et al.: Vitamin Intervencion for stroke prevention trial: an efficacyanalysis. Stroke 2005; 36: 2404-9