Zkušenosti s molekulárním vodíkem

Jeden náš zákazník má syna, který jednoho dne brousil bruskou bez ochranných brýlí a do oka mu vlétla odražená částečka. Myslel si, že to nic není, a jenom si oko vypláchl. Jenomže v oku vznikl zánět. I ten léčil doma, avšak bezvýsledně. Když se konečně rozhodl jít k lékaři, lékař konstatoval, že zánět je už tak rozsáhlý, že již není pomoci a oko se musí celé odstranit.

Zoufalý otec se chvíli před tím dozvěděl o účincích molekulárního vodíku, a protože byl pátek a operace měla proběhnout až v pondělí, vzal syna domů a vystavil jej velkým dávkám molekulárního vodíku. Když v pondělí přišli k lékaři, ten s nelíčeným údivem konstatoval, že zánět „z nepochopitelných důvodů“ tak ustoupil, že oko nemusejí odstranit. Syn má dodnes oko zachráněné. Jak je to možné? 

Molekulární vodík velice silně zháší záněty, a to bez jakýchkoli vedlejších účinků. Proto dokázal muži jeho oko zachránit. 

Mnoho lidí se mě ptá na zkušenosti s molekulárním vodíkem. Najdou se i tací, kteří se jeho účinkům vysmívají. Existuje stránka, kde jsou shromážděny takové zkušenosti. Můžete se na ni podívat ZDE.

Lidé, kteří se molekulárnímu vodíku vysmívají, neví, že existují různé druhy vodíku, podobně jako existují různé druhy vody – jako normální voda nebo těžká voda používaná při výrobě atomové pumy. Běžný vodík je vůči našemu tělu netečný a nijak nám nepomůže. Vodík, který pomáhá, je biologicky aktivní vodík. Je zvláštní tím, že má ve svém atomu tři elektrony namísto jednoho. A tento vodík není lehké získat a udržet. 

Účinný molekulární vodík se dá získat různými způsoby. Existují vodíkové lahve, které obohacují vodíkem vodu. Dále jsou zde generátory aktivního vodíkového plynu. A existují tablety, které generují aktivní vodík přímo v našem těle. Tyto metody se od sebe liší okamžitým množstvím vodíku, které do našeho těla dostaneme.

  • Nejúčinnější je vdechování vzduchu obohaceného o aktivní vodík, protože takto je člověk vystaven působení vodíku dlouhou dobu (například při čtení knihy nebo při sledování filmu). Pořizovací cena těchto přístrojů je sice značná, avšak je to investice na mnoho let, ne-li na celý život.
  • Na druhém místě, co do účinnosti, jsou tablety.
  • Na třetím místě jsou pak vodíkové lahve. 

Je tedy nutné zvážit, jak velké množství vodíku potřebuji a jak dlouhou dobu. Vzhledem ke špatnému životnímu prostředí, jídlu a životnímu stylu by molekulární vodík potřebovali užívat všichni lidé celoživotně. Protože záněty, překyselením a volnými radikály trpíme dnes všichni. 

Pečujte o své buněčné zdraví. 

Tomáš Kašpar
lovec faktů a detektiv pravdy 

P.S.: Kdyby vám link nefungoval, jděte na https://molekularnivodik.info.

P.S.2:  Máte vy osobní zkušenost s molekulárním vodíkem? Pomohl vám? Pomozte nyní vy druhým tím, že se s námi podělíte o svoji zkušenost. Své zkušenosti s molekulárním vodíkem nám můžete zasílat ZDE.