Betlémské tajemství

Je čas Vánoc. Lidé ho označují jako nekrásnější i nejhorší čas v roce. Čas shonu a bláznění, ale také čas, kdy se lidé sejdou a dávají si dárky. Když jsem byl sám, bez manželky, byl to pro mne nejsmutnější čas roku, protože na mě samota doléhala nejvíce. 

O Vánocích si lidé připomínají narození Ježíše. Proč to dělají? Proč právě Ježíš? Je vůbec co slavit? A proč si dávají dárky? 

Podle historického biblického záznamu u Lukáše se při narození Ježíše ukázali pastýřům andělé a řekli jim: „Máme pro vás zprávu, která způsobí obrovskou radost všem lidem: v Betlémě se právě narodil Spasitel.“

Proč by to měla být naše radost? Spasitel znamená Zachránce. To znamená, že se narodil někdo, kdo nás zachrání, kdo nás vysvobodí, kdo nám pomůže. Lidé, kteří byli v koncentračních táborech, lidé žijící v otroctví nebo týrané ženy a děti tomu dobře rozumí. Touží po tom, aby přišel někdo, kdo je zachrání. Ale my? Copak my potřebujeme zachránit? 

Možná když se skutečně pozorně díváme na současný svět, dojdeme k závěru, že už opravdu potřebujeme zachránce, který by dal náš svět konečně do pořádku. Jenomže jako zachránce bychom spíše očekávali někoho, kdo by přišel po zuby ozbrojený jako Rambo. Kdo přiletí v bojovém vrtulníku a všechny nepřátele rozmetá a rozpráší. Nebo ještě lépe jako Superman, který bude mít nadpřirozené schopnosti, aby se mohl postavit všem mocným a po zuby ozbrojeným nepřátelům. Copak nás může zachránit nějaké dítě? Proč tedy lidé oslavují jeho narození? 

Bible říká, že Ježíš nebyl obyčejný člověk. Říká, že on je víc než Superman. Že to je sám Bůh, kdo se zde narodil. A to nás šokuje. Prosím? Bůh? Bůh by snad přišel tak, že by se třásla Země a zlí lidé by umírali strachy, ne? Co by zmohl jako dítě? 

Jenomže Ježíš vyrostl a stal se z něho muž. Je zajímavé, že lidé oslavují jeho narození, avšak odmítají ho jako dospělého. Odmítají ho jako zachránce. Není to divné? Proč potom oslavují jeho narození? Co tedy vlastně oslavujeme?

Pouhé tři dny před letošními Vánocemi došlo v naší republice k obrovské tragédii, když jeden mladík postřílel ve škole 13 lidí a mnoho dalších zranil. A my se můžeme ptát: „Kde tedy je ten Zachránce? Proč něco neudělal, když je Zachránce? Kde byl? Kde je? Existuje vůbec? Možná vůbec není nebo se o nás nezajímá.“ Tyto otázky jsou oprávněné. Také jsem si je v životě kladl. Je vůbec možné na ně najít odpověď? 

Příběh narození Ježíše je šokující záměrně. Má nás přimět pokládat si otázky. Proč by Bůh přišel na tento svět jako bezmocné dítě? Proč by ten, kdo všechno stvořil, svěřil svoji existenci do rukou lidí, kteří jsou vzbouřenci, zlí a jemu nepřátelští? Kteří Boha, svého Stvořitele, nenávidí? Co ho vedlo k tomu, aby podstoupil tak obrovské riziko? Jaký ten Bůh vlastně doopravdy je? 

Některé odpovědi můžete najít v malé knížce Příběh Marie. Lidé odmítají dospělého Ježíše především proto, že neodpovídá naší představě o zachránci. Jenomže tragédie vraždění, které jsme právě svědky, je důsledkem odmítnutí Ježíše. Jak to? 

Vánoční příběh je příběhem naděje. Lidé, kteří odmítají Ježíše, naději ztrácí. Lidé, kteří nemají naději, propadají nihilismu (nihilismus je popírání a odmítání všech hodnot života a společnosti). A letošní vánoční tragédie má spojitost s beznadějí, pocitem prázdnoty a ztrátou všech hodnot. 

Dobrá zpráva Vánoc je v tom, že pokud lidé přijmou Ježíše jako svého Zachránce, ani taková tragédie nekončí zoufalstvím. Nad zoufalstvím vítězí naděje, kterou Ježíš přinesl do tohoto světa. Smrt totiž není konec. Ježíš prohlásil: „Přišel jsem, abyste měli život a měli ho v hojnosti.“ A také: „Těm, kteří mi uvěří, dám věčný život.“ Jinými slovy, protože je Ježíš Bůh, má moc vrátit mrtvým život. A také to brzy udělá. A nebude to mizérie, ve které žijeme dnes, nýbrž život bez smrti v nádheře, kterou si dnes neumíme ani představit. 

To je skutečné poselství Vánoc, na které dnes lidé bohužel zapomněli. Narození Ježíše je největší dar lidstvu v dějinách vesmíru. A na připomínku tohoto daru si i lidé začali dávat dárky.

Přeji vám, abyste našli naději ukrytou v odkazu Betlémských jesliček a hlavně abyste našli odpovědi na vaše otázky. 

Krásné Vánoce.

Tomáš Kašpar