Charakter – klíč k úspěchu

 

Hodně lidí si myslí, že k dosažení úspěchu je nutné používat nečestné, nepoctivé a špatné metody – manipulovat s lidmi, lhát, krást, podvádět apod. Kolikrát jste slyšeli (nebo sami vyslovili) slova „A já blbec byl poctivý!“?

Ono není divu, vždyť sdělovací prostředky nás zásobují informacemi o nepoctivých podnikatelích, o bohatých zlodějích, o korupci, podvodech a podobně. A řada z nás na vlastní kůži setkání s takovými lidmi i zažila. Kolik jste slyšeli zpráv o poctivých, slušných a úspěšných lidech? Jako kdyby takoví vůbec neexistovali!

Tento názor je však velmi zhoubný a obrací se proti těm, kdo takové myšlenky šíří. My žijeme na planetě, kde platí jeden vesmírný zákon: Zákon setby a žně. Je možné tento zákon neuznávat, je možné ho popírat, ale není možné se mu vyhnout – stejně jako můžeme popírat gravitaci, ale když skočíme z věže, nikdy nepoletíme nahoru.

Pokud jde o úspěch – pravý opak je pravdou.

Zvažte toto:
Nastoupili byste do práce u podvodníka? Já tedy ne! Protože bych si nikdy nebyl jistý výplatou. A kolik zaměstnavatelů uvítá s otevřenou náručí podvodníky? Vždyť by za chvíli o firmu přišli!
Pokud máte našetřené peníze a chcete je rozmnožit, komu je svěříte? Budete chtít, aby to byl člověk ryzího charakteru a s velkými schopnostmi a zkušenostmi, že?
Ano, nečestným způsobem, podvodem a krádeží lze získat i velké peníze, a někdy dokonce zbohatnout. Avšak takové „vítězství“ je PRÁZDNÉ, a už vůbec to není úspěch.

Opravdový úspěch totiž znamená:

  1. být bohatý, a to nejenom na peníze, ale hlavně na přátele, lásku, čas, zdraví, sebevědomí, zážitky atd.,
  2. být šťastný.

Štěstí – to není škodolibá radost, že se mi povedlo někoho napálit, ani uspokojení z ovládání někoho jiného, ani sláva celebrit, ani nějaká extáze.

Opravdové štěstí je odměna, která vytryskne jako dar nebes v našem srdci. Je to vedlejší produkt nesobecké služby a opravdových vztahů.

Může mít zlý, nepoctivý, neslušný a manipulující člověk opravdové přátele, opravdovou lásku, opravdovou úctu a uznání?
Může být takový člověk opravdově šťastný?

Odpověď je NE! On sklízí, co zasévá. Proto úplně základním kamenem úspěchu je správný charakter! Chcete-li tedy být opravdově úspěšní, musíte se v prvé řadě rozhodnout, jakým člověkem chcete být. K bohatství vedou dvě cesty – dobrá a špatná.

K opravdovému úspěchu jenom jedna!

Tomáš Kašpar

Americký známý psycholog Henry Cloud na toto téma sestavil celou knihu jménem Charakter jako předpoklad úspěchu, kterou rovněž nabízí i náš e-shop zde.

Stejně tak Napoleon Hill už v roce 1937 sepsal 13 princů bohatství a úspěchu. Životními příběhy úspěšných lidí, kteří se v životě drželi Hillových principů, se můžete inspirovat v knize Myšlením k bohatství: Odkaz & Dědictví, kterou najdete nově i u nás zde.