Východisko z krize

 

V současné době se na nás valí ekonomická krize. Co ji způsobuje? Jaká je skutečná příčina? Jak jí čelit? 

Skutečnou příčinou ekonomické krize je morální bída! 

Jak to?
Celý ekonomický systém a jeho fungování jsou zcela závislé na jediném faktoru – na důvěře.

  • Svěříte se do rukou lékaři, o kterém si myslíte, že by vám mohl ublížit?
  • Sednete si do letadla společnosti, o které víte, že dělá nedbalý servis svých letadel?

Na začátku jsme ochotni věřit slibům a přesvědčování druhých. Dáváme jim šanci a zkoušíme jejich důvěryhodnost. Jestliže nás zklamou, otáčíme se k nim zády. 

To, co zabíjí důvěru, je morální bída! Nečestnost, nepoctivost, úplatky, lži, nedodržování smluv a slibů, nedbalá a mizerná práce – to vše zabíjí důvěru. Čím větší je počet lidí, kterým nemůžeme věřit, tím opatrnější jsme na naše peníze. 

Kde se ztrácí důvěra, všechno se hroutí. Podnikatelé ztrácejí zákazníky, banky klienty a politické strany voliče.
Kde se ztrácí důvěra, zastavuje se tedy i koloběh peněz – a nastupuje hospodářská krize. Protože lidé mají méně peněz, méně utrácejí a postupně mají problémy a krachují i ti slušní a poctiví – tedy důvěryhodní podnikatelé a společnosti. A tak se roztáčí kolo nazývané ekonomická krize. 

Proto krizi nelze vyřešit finančními pobídkami a „naléváním peněz“ do ekonomiky! To jsou laciná a populistická řešení, která však krizi ve skutečnosti ještě více prohlubují. Jediné možné řešení krize je v návratu morálních hodnot do společnosti!

Příčinou ekonomické krize je to, že napodobujeme nemorální politiku. Že mlčíme k bezpráví a zlu. Příčinou je naše lhostejnost k budoucnosti našich dětí. Příčinou je sobectví důchodců, kteří při volbách myslí na sebe, a ne na svá vnoučata. Příčinou je sobectví dětí a vnoučat, kteří se nehlásí ke svým rodičům a prarodičům. Mám pokračovat? 

Kdo však tyto hodnoty do společnosti přinese? 

Gándhí řekl, že nejhorší forma násilí je bída. A já dodávám, že v zemi, kde se lidé mají dobře, je nejhorší forma násilí morální bída. Ona totiž fyzicky nebolí, ale v konečném důsledku nás okrádá o všechno. Proč?

Tyranské vlády musely vždy porobené národy ponižovat, aby jim mohly vládnout. Ponižováním jim vzaly sebeúctu, a tím odvahu a sílu postavit se zlu. Dnešní vlády nám chtějí vládnout, a proto nám berou sebeúctu tím, že nás vrhají do morální bídy. 

Všichni lidé touží po štěstí. Člověk však nemůže být šťastný, pokud nemůže být hrdý sám na sebe a na to, co dělá. A hrdý na sebe může být pouze ten, kdo vede ušlechtilý život.

Existuje pouze jediné východisko z krize. 

Ekonomická krize je krize důvěry – proto je potřeba překonat krizi důvěry. A tuto krizi nelze překonat penězi. Důvěru nejde koupit. Důvěru jde získat pouze návratem k etickým a morálním hodnotám, správným postojem k práci a veřejnému i soukromému majetku. Nedělat dluhy, nevyhazovat peníze za zbytečnosti, držet slovo, mluvit pravdu, odvádět kvalitní práci, mít úctu k lidem, podnikat podle principu výhra-výhra atd.

Krizi můžeme překonávat budováním kvalitních, pevných, hodnotných a důvěryhodných vztahů. 
A to se týká většiny krizí, ne jenom té ekonomické.

Tomáš Kašpar 

O příčinách dalších světových krizí píšu podrobněji v právě předprodávané novince Pohled do zákulisí. Tuto knihu seženete nejlevněji v přeprodeji, a to pouze zde.