Jaké důsledky má nedostatek vitaminu B?

Na univerzitě ve státu Iowa se rozhodli provést experiment s trestanci ve vězení. Experiment byl proveden na dobrovolnících, kterým byla slíbena odměna ve formě zkrácení jejich trestu. Těmto dobrovolníkům dávali stravu bez vitaminu B6 (pyridoxin). Co se dělo? Jak se to projevilo?

V prvním týdnu měli trestanci bolení hlavy. Stávali se agresivními a snadněji se rozčílili. Jiní byli apatičtí, bez chuti a unavení. Trpěli nespavostí a měli problémy se soustředit. Stačil jeden týden bez tohoto vitaminu. 

Vitamin B6 ovlivňuje obnovování a fungování nervových buněk. Nedostatek tohoto vitaminu má proto za následek oslabení výkonnosti mozku. Jako první odpadly neurotransmitery neboli přenašeče vzruchů.

Nejsou vám příznaky, které měli trestanci, povědomé? Máte stejné příznaky i vy? Podle průzkumů má většina lidí nedostatek vitaminů B. Tím však experiment nekončil.

V druhém týdnu se trestancům objevila začervenalá, loupající se kůže, rozpraskané rty a ekzémy.

Co se stalo? Vitamin B6 se také podílí na tvorbě bílkovin pro obnovu kůže. Kožní buňky se rychle obměňují stále znovu a znovu. S nedostatkem tohoto vitaminu se tento proces zpomaluje, nebo dokonce zastavuje.

Třetí týden bez vitaminu B6 přinesl trestancům průjmy, nevolnost a zvracení. Začali hubnout, protože se jim začaly odbourávat zásoby bílkovin, tedy svaly.

Čtvrtý týden začal být dramatický. Objevila se chudokrevnost. Prudce se snížilo množství bílých krvinek, protilátek a lymfocytů, což vedlo ke zhroucení imunitního systému. Na tomto místě musel být experiment ukončen a trestanci byli odměněni zkrácením trestu.

Tento experiment jasně ukázal, jak rychle se dostavují následky při nedostatku vitaminu B6. Výsledky také ukázaly, že mnoho lidí trpí nedostatkem pyridoxinu, aniž by o tom věděli.

Symptomy lehkého nedostatku (1. týden experimentu), jako je apatie, neschopnost koncentrace nebo popudlivost, trpí dnes většina lidí. 

Středně těžký nedostatek (2. týden experimentu – popraskané rty, ekzémy, červená a loupající se kůže) se často objevuje u těhotných žen a starých lidí.

Závažný nedostatek (3. týden experimentu) spojený s velkými ztrátami svalové hmoty a snížené funkce imunitního systému můžeme nalézt u chronicky nemocných a také u těžce nemocných lidí.

To podstatné poučení z experimentu je v tom, že naše látková výměna, precizně a přesně biochemicky řízená skrze vitaminy, okamžitě trpí, jakmile dojde i k malému zhoršení přísunu mikroživin. 

Ženy jsou postiženy migrénou a depresí častěji než muži. A to souvisí s látkovou výměnou mnohem více, než si lidé myslí nebo lékaři připouštějí. U žen 75 % z nich nedosáhne minimálního množství nervového vitaminu B6. Příčinou jsou časté diety, když chtějí hubnout, hormonální změny v průběhu menstruačního cyklu a také užívání antikoncepce. Už samotná antikoncepční pilulka může snížit množství vitaminu B6 o 20 %. Tento pokles způsobí výkyvy ve tvorbě serotoninu (hormonu štěstí). Důsledkem jsou deprese, změny nálady a náhlé chutě na sladké, především na čokoládu. Proč právě na čokoládu? Protože čokoláda obsahuje serotonin.

Ve výše popsaném experimentu se jednalo pouze o jeden vitamin skupiny B. Vitaminů B je však celá řada. Co se děje při nedostatku těch dalších si povíme příště.

Pečujte o své buněčné zdraví. 

Tomáš Kašpar
Lovec faktů a detektiv pravdy