Vitaminy, nebo léky?

Jak se v tomto okamžiku cítíte? Jak rychle pracuje váš mozek? Jakou snesete psychickou zátěž? 

To nezávisí jenom na vaší vůli. Závisí to hlavně na vaší biochemii, a tedy na tom, jestli má vaše tělo dostatek nástrojů nezbytných k hladké látkové výměně. O našich pocitech, fungování mozku atd. totiž rozhoduje probíhající chemie v našich buňkách. Avšak tyto chemické procesy nemohou probíhat bez potřebných nástrojů. Co tím myslím? 

Například vitaminy skupiny B mají přímý vliv na naši duševní výkonnost, schopnost se učit, paměť, pocity a nervovou odolnost. Nedostatek těchto vitaminů má za následek neklid, poruchy spánku, nedostatek soustředění, sníženou odolnost vůči stresu, popudlivost, nebo dokonce agresivitu.

Vitamin B1 pomáhá při vytváření acetylcholinu. To je přenašeč nervových vzruchů (neurotransmiter). Bez něj nelze zapisovat informace do paměti mozku. Vitamin B1 se také podílí na předávání nervových vzruchů a stará se o to, aby acetylcholin nebyl příliš rychle odbourán, tedy aby v mozku působil co nejdéle. 

Při nedostatku těchto dvou látek se vysušuje olejová vrstva nervů a snižuje se schopnost učit se a pamatovat si.

Vitamin B3 zase ovlivňuje psychiku. Když je ho nedostatek, buňky začnou přeměňovat vzácnou aminokyselinu Tryptofan na vitamin B3. To způsobí nedostatek Tryptofanu. Z něj však tělo vyrábí serotonin, hormon štěstí. Takže nedostatek vitaminu B3 způsobí nedostatek serotoninu. Při experimentech se zvířaty odebrali hlodavcům vitamin B3, která se za krátkou dobu stala hyperagresivní, protože měla nedostatek serotoninu.

Doktor Abram Hoffer velkými dávkami vitaminu B3 léčil deprese. Alkoholici většinou trpí depresemi, úzkostmi a napětím. Ti, kteří zkusili užívat vitamin B3, se těchto stavů většinou zbavili. 1) Nebylo by lepší vyzkoušet vitamin B3 dříve, než použijeme léky? 

Antidepresiva, jako např. Prozac, prodlužují přítomnost serotoninu v mozku. Nebylo by lepší (a logické) postarat se místo toho o lepší vytváření serotoninu a jeho dostatek díky dostatečnému zásobení vitaminy skupiny B?

Vitamin B6 se podílí na budování všech bílkovinných struktur, tedy i neurotransmiterů jako je serotonin, dopamin nebo noradrenalin. Řídí tedy přímo biochemii našich pocitů. Dopamin nás činí euforickými, nadšenými a vytváří dobrou náladu. Všechny drogy včetně alkoholu a nikotinu prodlužují přítomnost dopaminu na receptorech nervů v mozku. Problém je, že jsou návykové.

Díky Bohu to jde i bez drog. Pro dostatek dopaminu stačí mít dostatek vitaminů a aminokyselin. Serotonin je uklidňující výrobce štěstí, nezbytný pro naše nervy a mozek. Dává nám paměťové výkony, vyrovnanou psychiku a dobrý spánek. 

Při stresu se rychle spotřebovávají vitaminy B a stavební kameny neurotransmiterů. Proto jsme při stresu mrzutí, máme neklidný spánek a selhává nám paměť. U lidí s depresemi se vyskytují nízké hladiny vitaminů B a Tryptofanu a zároveň vysoké hladiny korozivní molekuly homocysteinu. Mají tedy nedostatek hormonů štěstí. 

Studie s 924 muži odhalila, že ti s nejvyššími hodnotami homocysteinu měli dvojnásobné riziko depresí. 2Homocystein způsobuje rozklad bílkovin a poškozuje nejvíce cévní stěny a nervová vlákna. Proto lidé s vysokým homocysteinem mají deprese. 

Analýza 11 vědeckých studií ukázala, že lidé s nízkými hodnotami kyseliny listové (B9) v krvi mají o 55 % vyšší riziko depresí. 3) Přitom kyseliny listové má nedostatek 90 % obyvatelstva. A více než polovina lidí se pohybuje 75 % pod žádoucím příjmem.

Kyselina listová (vitamin B9) a vitaminy B6 a B12 snižují hladinu homocysteinu. Už chápeme souvislosti?

Depresivní nálady lze ovlivnit pomocí vitaminů B1, B3, B6, B12 a kyseliny listové (B9). Avšak je nutné také přidat některé stavební kameny bílkovin.  

Víte, co je zajímavé? Americká armáda cíleně využívá zvýšený přísun vitaminů skupiny B a některých aminokyselin k tomu, aby vojáci vydrželi déle koncentrovaní při sledování monitorovacích zařízení. Jinými slovy aby jejich nervy podávaly perfektní výkon. Co je dobré pro armádu, není snad dobré i pro nás? 

Nedostatek vitaminů skupiny B je počátkem cesty, na jejímž konci najdeme demenci a Alzheimerovu chorobu. Bez těchto vitaminů se nemohou obnovovat nervové buňky.

Dostatek vitaminů skupiny B je proto klíčový nejen pro spokojený život a zdravé lidi jako prevence nemocí, ale také při postižení jakýmkoli nervovým onemocněním, včetně roztroušené sklerózy (RS). 

Naše pocity jsou určovány nervovou chemií.
Naše myšlení je určováno mozkovou chemií. A tuto chemii řídí vitaminy skupiny B. 

Pečujte o zdraví svých nervových buněk a prožijete spokojenější a šťastnější život. 

Tomáš Kašpar
Lovec faktů a detektiv pravdy

 

  1. http://www.doctoryourself.com/hoffer_niacin.html
  2. Tolmunen T., et al. Association between depressive symptoms and serum concetrations of homocysteine in men: a population study. Am. J. Clin. Nutr. 2004; 80: 1574-8 
  3. Gilbody S., et al. Is low folate a risk factor for depresion? A meta-analysis and exploration of heterogeneity. J. Epid. Comm. Health. 2007; 61: 631-7